Еврокомисията обяви 335 конкурса за научни изследвания по "Хоризонт 2020", съобщиха от МОН.

Обявените 335 конкурсни сесии за научни изследвания са по Рамкова програма "Хоризонт 2020". Очаква се чрез тях да бъдат разпределени около 20 милиона евро.

42 млн. евро за 252 проекта по "Хоризонт 2020" усвоени у нас

42 млн. евро за 252 проекта по "Хоризонт 2020" усвоени у нас

150 български научни организации са спечелили финансиране

Българските научноизследователски организации, университети, малки, средни и големи предприятия могат да подават проектни предложения и да кандидатстват за финансиране на изследванията си.

Българските предприятия могат да се възползват от търсене на партньори и от консултации за проектите си чрез националната контактна мрежа към Министерството на образованието и науката. Информация за нея може да се намери на адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=23, се казва в съобщението на МОН.

Най-много конкурсни сесии ще бъдат отворени по третия приоритетен стълб "Социални предизвикателства" на "Хоризонт 2020" - 224. В рамките на втория стълб - "Водещи технологии в индустрията", се очаква да бъдат обявени над 60 конкурса.

ЕК предвижда щедри възнаграждения по "Хоризонт 2020"

ЕК предвижда щедри възнаграждения по "Хоризонт 2020"

Обсъжда се възнаграждение от 8000 евро за учените, работещи по програмата

Част от тях ще бъдат по "Инструмент за малки и средни предприятия" и в рамките на направления "Нанотехнологии, авангардни материали и авангардно производство", "Космос" и "Информационни и комуникационни технологии".

По стълб "Високи постижения в научната област" ЕК ще предостави възможност за финансиране както по "Бъдещи и навлизащи технологии", така и по дейностите "Мария Склодовска-Кюри".

Документи, хаос и липса на пари в българския "Хоризонт 2020"

Документи, хаос и липса на пари в българския "Хоризонт 2020"

Показва одит на Сметната палата

В същото научно звено ще бъдат обявени и 17 конкурса по програма "ЕВРАТОМ", по направление "Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието" и по програма "Наука с и за обществото".