От днес стартира нов проект за провеждане на студентски стажове в държавната администрация. Начинанието е с ръководител Климентина Попова и е финансирано от ОП „Административен капацитет" и от Европейски социален фонд.

На въвеждащата конференция организаторите заявиха, че тази инициатива ще промени бъдещето на държавната администрация. Целта на проекта е да мобилизира максимален кадрови потенциал и да се увеличи привлекателността на администрацията като работодател.

Според Лилия Борисова - секретар на Съвета за административни реформи администрацията е едно отлично място за кариерно развитие, стига на младите хора да се дава възможност. Тя обеща, че всички стажанти по програмата ще имат наставници, които да улеснят максимално навлизането на студентите в новата работна среда.

Проектът предвижда до 16 февруари 2013 г. да бъдат осигурени общо 400 стажантски места в държавната администрация. Тази практика ще осъществи връзката между висшите учебни заведения, студентите и държавните органи.

„Ефективното интегриране на младите чрез стажантски програми е инвестиция в това да се намират и запазват потенциални таланти", каза ръководителят на проекта. „Необходимо е постоянно аклиматизираните към иновациите в държавната администрация и в това отношение държавните служители могат също да научат много от студентите. Стажът не е само работа, той е и учене. Чрез него университетите ще получат обратна връзка за адекватността на предлаганото от тях обучение", посочи още Климентина Попова.

От отдела по информационни технологии на проекта обещават до средата на септември тази година да създадат уебпортал за стажанти, в който те да попълват онлайн CV-та за свободни места в държавната администрация. Всеки регистриран в портала може да се абонира за бюлетин с всички новини и предложения за стажове.
Прозрачността на тази система е най-голямото й предимство, а специалистите обещават данните на всички потребители да бъдат с висока степен на защита.