41 учени, научни колективи и организации са предложени за наградите за наука "Питагор" 2017 г. на Министерството на образованието и науката (МОН).

Между номинираните най-много са представителите на БАН, следвани от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Химико-технологичния и металургичен университет, Техническия и Медицинския университет в София.

Тази година наградите за научни постижения на МОН ще бъдат разпределени в седем категории - за цялостен принос в науката; за млад учен; за утвърден учен в природните и инженерните науки; в хуманитарните и социалните науки; в здраве и медицински науки; за успешен ръководител на международни проекти; за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати; за фирма с най-много инвестиции в научна и развойна дейност; за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Най-много са кандидатите в категорията за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки - 11. След това се нареждат кандидатите за отличието за млад учен - 9 и за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати - 5.

В категорията "Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина" са постъпили предложения от университета Гренобъл, Колеж по екология и лесничейство в Ню Йорк, Международна школа за висши изследвания - Триест, както и от университет в Дъблин.

Кандидатурите бяха разгледани и оценени от жури, което се състои от наградени в предишни години учени.

Имената на носителите на отличията за наука "Питагор" ще бъдат обявени на церемонията по награждаване, която ще се проведе на 18 май 2017 г. в Софийския университет