67 студенти и докторанти от България и чужбина поискаха оставката на доц. д-р Лъчезар Филипов. В открито писмо до председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и до проф. Петър Гецов, директор на Института за космически изследвания и технологии, младите учени обосновават искането си БАН да запази своето доверие в обществото.

Ако има контакт с извънземни, той ще е на ментално ниво, убеден проф. Филипов

Ако има контакт с извънземни, той ще е на ментално ниво, убеден проф. Филипов

Ние не знаем, не разбираме как ще се срещнем, с кого ще се срещнем, убеждава ученият

"Голяма част от финансирането на БАН идва от данъкоплатците и ние считаме, че българските учени са длъжни да бъдат отговорни към гражданите, да заявяват позициите си по водещи проблеми и да бъдат активна част от обществото", се казва в писмото.

Младите учени призовават ръководителите да предприемат конкретни действия по проблем, който засяга доверието на българските граждани към научната институция.

"Става въпрос за широко огласяваните медийни изказвания на учен от Академията, доц. д-р Лъчезар Филипов, ръководител на секция "Астрофизика и Космическа динамика" към ИКИТ на БАН. В редица свои интервюта в последните три години той разпространява твърдения, характерни за научната фантастика, представяйки ги като доказани факти", пишат студентите и докторантите. Те прилагат примери за неправилните научни твърдения на г-н Филипов.

"Считаме, че това медийно поведение е недопустимо, и безвъзвратно накърнява авторитета на Академията и в частност ИКИТ. Всичко това бива извършвано от позицията му на служител в БАН, при това представян от медиите с научната титла "професор". Крайно време е хората, ръководещи съответните институции, да предприемат превантивни действия относно медийното поведение на г-н Филипов. В противен случай остава ясното впечатление, че Вие насърчавате системната дезинформация на обществото. Ние считаме това за морално престъпление срещу българската наука", се казва в писмото.

Младите учени питат дали БАН стои зад финансирането на крайно нелепите "академични" дейности на г-н Филипов. Те споменават една от конференциите - "Контакт с извънземни цивилизации и новата парадигма - бъдещето на човечеството". "Считате ли, че поведението на г-н Филипов представя адекватно изследователския капацитет на институцията, която обединява професионалисти, занимаващи се със сериозни научни изследвания", питат младите учени.

След преглед на научните публикации на г-н Филипов през последните 13 години забелязваме, че работата му на изследовател в областта на акреционните дискове или остава скрита за широката научна общност, или просто липсва, заявяват младите учени.

"Ако искате да промените това, за да се спре съзнателното погребване на авторитета на българските научни институции, предприемете конкретни действия за отстраняването от длъжност на г-н Филипов", призовават студентите и докторанти.

Писмото е подписано от Станислав Стоянов - студент по физика в Германия. "Вярваме, че българските граждани имат правото да бъдат информирани за нередностите в БАН и как те се прикриват целенасочено, пише Станислав Стоянов, Университет на Констанц, Германия. Писмото е подписано от български студенти в София - ТУ, СУ, Великобритания, САЩ, Германия.