В късния следобед - след няколкочасово удължаване на работното време, депутатите приеха на първо четене Закона за предучилищното и училищно образование. От 96 гласували, 81 бяха за, 13 - против, а 2 „въздържал се".

Парламентът удължи работното си време до приемане на Закона. От опозицията скочиха срещу това бързане по приемането на един такъв важен закон.

Това е законодателен волунтаризъм. С тези думи Лютви Местан от ДПС поиска прегласуване и НС да не бърза със закона. Защо трябва да се бърза с толкова важен закон, недоумява депутатът от ДПС.

Държавни пари за частни училища и градини - през 2016-та
Още...

Управляващите, по думите му, с приемането ударно на Закона за предучилищното образование днес на първо четене, искали да покажат на ЕК, че нещо се прави за образованието. Предложението му не мина.

Не мисля, че има бързане, продиктувано от забележките на Брюксел, заяви в отговор образователният министър Сергей Игнатов. Той каза, че в становището на ЕК е отбелязано, че законът е добър и критиките са основно заради забавянето на приемането му. Удължаването на работното време е заради грижата към нашите деца, заяви Игнатов и допълни: "15 септември чука на вратата".

Законът е дететолюбив и учителолюбив. Това заяви пък Снежана Дукова от ГЕРБ, по време на дебатите.

Децата ни ще освободят умовете си, ще развият ключови компетенции, убедена е тя. Този закон дава самочувствие на работещите в системата, подчерта депутатката.

Остава най-трудната задача - законът да зарази вас и българската общественост със своя дух, пожела тя на колегите си в пленарна зала.

Образованието беше моята последна тръпка, която остана за дълго. Към този закон е отправен целият ми взор, допълни тя.

Този закон трябва да има по-голяма радикалност, но обществото не е готово на по-големи радикални промени, заяви още депутатката от ГЕРБ.

Иначе, сред основните текстове, приети на първо четене са - за основно образование да се смята завършен седми клас, а не както досега - осми.

15 септември остава начало на учебната година. От учебната 2016 - 2017 г. на предучилищна подготовка задължително ще трябва да ходят децата, навършили 4 години. Дотогава тя е задължителна за петгодишните, ако учебната година съвпада с навършването на възрастта.

На училище задължително трябва да ходят до 16-годишна възраст и образованието започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

По решение на родителите - в първи клас може да се запишат и шестгодишните.

За „Майчин език" 4 часа седмично в рамките на учебния план настоява ДПС между първо и второ четене на Закона за училищно и предучилищно образование.
Лютви Местан поиска и по-добри учебници по майчин език. Голяма част от тях са морално остарели, а и физически негодни, заяви депутатът от ДПС.

Интеграцията в ЕС налага добро владеене и на българския книжовен език, и на майчиния, отговори министърът на образованието Сергей Игнатов.
Законът защитава изучаването на майчин език и никой няма право да нарушава това право, подчертава той.

Действащият Закон за народната просвета (ЗНП) е приет през 1991 г. и оттогава е изменян и допълван повече от 20 пъти, припомни министърът на образованието. Той съдържа оскъдна уредба и оставя основни обществени отношения да бъдат уредени на подзаконово ниво, допълни Игнатов.

Успоредно със ЗНП, от 1999 г. е в сила и действа Законът за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Той е приет на основание ЗНП като едно от държавните образователни изисквания, но създава паралелна и често противоречаща на ЗНП уредба, коментира просветният министър.

Той припомни, че за прилагане на ЗНП е издаден правилник, който поради непълнотата на законовата уредба регулира първично основни обществени отношения, но не конкретизира, а често дописва закона.

"Динамичните промени в обществените отношения през последните години, бурното навлизане на информационните и комуникационните технологии в човешкия живот поставиха нови предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване", категоричен бе министърът на образованието.

"Постепенно надделя мнението, че е необходимо предефиниране на целите на българското предучилищно и училищно образование", подчерта той. Законът за предучилищното и училищно образование бе обсъждан в продължение на 2 години, посочи министър Сергей Игнатов.

Законът, по думите му, дава решение на 2 от наболелите проблеми на системата - ранното отпадане от училище и неграмотността. Законът предвижда запазване и засилване ролята на държавата във финансиране на предучилищното образование и за промяна на обществените възприятия за него като за част от системата на социални услуги.

Говори се за предучилищно образование, като по този начин, управляващите извеждат като основополагащи образователните приоритети на предучилищното детство.

Със законопроекта се въвежда нова образователна структура в системата на училищното образование с цел яснота и подреденост - основна образователна степен с два етапа - начален (І - ІV клас) и прогимназиален (V - VІІ клас), и средна степен с два етапа - първи гимназиален етап (VІІІ - Х клас) и втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас).

Двата етапа в средната степен на образование осигуряват вертикална и хоризонтална проходимост в системата, възможност за смяна на избора, предуниверситетска подготовка; тясно профилирано и професионално образование в последните 2 години.

Създава се нов вид училище - „обединено" от І до Х клас. Професионалните гимназии преминават към общините. Поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден от I до VІІ клас като инструмент за превенция на отпадането от училище, идентифициране, развитие и удовлетворяване на таланта, интересите и потребностите на учениците, осигуряване на специализирана помощ при подготовката им и максимално оползотворяване на свободното им време.