В образователното министерство бе даден стартът на студентското кредитиране.
ДСК и Райфайзенбанк ще отпускат кредитите за студенти и докторанти. Те се отпускат в лева при фиксирана лихва от 7%.

Студентите ще могат да се възползват от пълен гратисен период, без да плащат главницата и лихвата по кредита.
Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период, като общият размер на кредита, включващ главницата и дължимата лихва, се погасява на равни месечни вноски в срок от 10 години.

Тази стъпка дълги години се чакаше, заяви образователният министър Сергей Игнатов. Със студентското кредитиране се дава още една възможност за равен достъп до образование, допълни още той.

От кредитирането ще могат да се възползват студентите в легитимните вузове у нас, както и студентите, учещи в български ВУЗ от ЕС и Европейското икономическо пространство. Кредитите ще се отпускат на всички студенти до 35 години, които се обучават в редовна форма, нямат същата образователно-квалификационна степен и не са прекъснали обучението си.

Предвидени са и кредити при раждане или осиновяване на дете по време на следването.

Това е обществен успех, категоричен е министър Игнатов. Прави се сериозна крачка младите хора да останат в България, смята той.

40 млн. лв. е държавната гаранция за студентските кредити. Ще се издават кредити за издръжка и за студентска такса.
Кредитът за издръжка възлиза на 240 лв. месечно, а за такса - съобразно таксата в съответния ВУЗ. Одобрението за отпускане на кредит ще се дава до 5 работни дни.

Образователното ведомство очаква 20 хил. студенти да се възползват от тази възможност през тази първа година, в която стартира кредитирането.

Банка ДСК има политика, насочена към младите хора, заяви Виолина Маринова, председател на управителния съвет на ДСК. И до сега банката е съфинансирала студентски проекти. Имаме отношение към младите хора и искаме да им предлагаме продукти, подходящи за тях, допълни тя.

Инвестициите в знание са това, което трябва да се стимулира, категоричен бе председателят на УС на Райфайзен банк Момчил Андреев.
Той прогнозира, че програмата ще има успех заради дъжда, излял се над София в момента на обявяване на програмата.

С един куршум удряте два заека, ще решите демографския проблем. С тези думи Андреев се обърна още към министър Сергей Игнатов, визирайки възможността да се стимулират майките студентки.

Не се бавете, инвестирайте в себе си, призова и студентите Момчил Андреев.