За необходимостта от създаване на дигитални умения, медийна грамотност и емоционална интелигентност у подрастващите, се обединиха участниците в дискусия, организирана от ПГ на "Воля". Кръглата маса беше посветена на детската агресия и влиянието на медиите.

Емануил Георгиев от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" обясни, че една от основните причини за агресията при децата е сексуализираната агресивна медийна среда. Влияние обаче не оказвали компютърните игри, за които много се твърди, че са фактор за агресия, но не се потвърждават като такъв.

Според Георгиев проблемът е, че образователната ни система е така устроена, че доста сериозно се различавала от начина, по който децата ни учат. "Училището се преживява като място за изтърпяване на наказание", посочи Георгиев. По думите му е необходимо преформатиране на образователната система и тук роля има дигиталната медийна грамотност.

Агресия, интернет и лошо хранене застрашават децата ни

Агресия, интернет и лошо хранене застрашават децата ни

Парите за здравеопазване са малко и не се изразходват рационално

Целта е децата да участват и да не бъдат пасивни при представянето на знания. По думите му училището трябва да е място, което да изгражда необходимите меки социални умения, умения за оценка на информацията, критично мислене, с които децата да се справят във виртуална среда.

Георгиев посочи още, че това няма как да стане с рестриктивни мерки. Децата трябва да са подготвени за тази медийна среда. Той обясни, че голяма част от тормоза е онлайн. Затова критично важни за подрастващите са така наречените "меки социални умения". "Докато училищата бъдат изживявани като места за изтърпяване на наказанията - агресията ще се покачва", допълни той.

Друг въпрос, който беше разгледан на форума е новият общ регламент за защита на личните данни на ЕС. Регламентът предвиждал въвеждането на определена възраст, под която децата да не могат да създават свои лични акаунти в социалните мрежи, без съгласието на родителя. Предвижда се на европейско ниво тази възраст да е 15 години.

Нашата препоръка е минимумът от 13 години, заяви Георгиев. По думите му децата вече са в социалните мрежи и на практика 76% от децата са под 13 годишна възраст. "Това не е нещо, което можем да спрем", коментира още той. "Не е идеята да ограничим децата, а да ги подготвим за това, как да се справят с виртуалната среда".

32% от българите са участници или свидетели на агресия

32% от българите са участници или свидетели на агресия

Хората не одобряват ограничаването на плащания в брой

Депутатът Боряна Георгиева заяви, че според последни проучвания една трета от българите са свидетели на насилие. 2 200 били случаите на деца жертва на физическо насилие, 2 700 - на вербално.