Общо 8895 семейства в страната са санкционирани към 10 ноември 2006 г. и няма да получат месечните помощи за деца, тъй като децата им имат повече от 5 неизвинени отсъствия, сочи мониторингът на Агенцията за социално подпомагане.

Пет или повече от пет отсъствия през октомври са направили 9666 деца от тези семейства. Броят на санкционираните е най-висок в Пловдивска област - 905 семейства с 940 отсъствали деца. След това е Благоевградска област - 755 семейства и 793 отсъствали деца, и Сливенска област - 665 семейства и 693 отсъствали деца. В София-град са санкционирани 326 семейства с 343 ученици, направили 5 и повече неизвинени отсъствия.

През октомври 2006 г. 674 семейства не получиха месечната помощ, заради направени от децата им 5 или повече неизвинени отсъствия през септември. Общият брой на учениците, отсъствали от училище през септември, бе 1263 деца.