98% от училищата и детските градини са готови за новия отоплителен сезон. Това стана ясно по време на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, съобщиха от МОН.

Всички образователни институции са в готовност за новата учебна година, а дни преди 15 септември намалява и броят на незаетите места за педагогически специалисти.

Учебната година ще започне присъствено, но има готовност за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда при необходимост. Навсякъде са осигурени дезинфектанти, топла вода, предприети са и допълнителни мерки за намаляване на риска от инфекции.

Към момента в училищата са назначени 1216 медиатори и 182 социални работници, които съдействат на учителите за приобщаване на деца и ученици в системата на образованието.

Всички директори на училища са осигурили и медицинска грижа за децата и учениците.

46 училища и детски градини ще открият учебната година в друга сграда.

МОН няма да допусне да се стигне до дървени ваканции

МОН няма да допусне да се стигне до дървени ваканции

В 2347 училища и 1799 детски градини ще започне учебната година