986 души в местата за лишаване от свобода са включени в учебната дейност през 2020/2021 г., съобщават от Министерството на правосъдието.

Съгласно справката на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" има 6443 лишени от свобода във всички затвори у нас.

Системата на затворите разполага със седем средни училища и шест филиала към тях, като обучението е от 1 до 12 клас.

Учебната година започва присъствено, Вълчев очаква трудна за всички година

Учебната година започва присъствено, Вълчев очаква трудна за всички година

Деца в един клас е трудно да се разделят и да носят маски, ако има болни - минават на електронно обучение

Тази година първокласниците в местата за лишаване от свобода са 75, като най-висок е броят на учениците в София - 232. В Стара Загора, където е най-голямото училище в системата, те са 207, в затвора за жени в Сливен - 48, а в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца -24.

Учебният процес в местата за лишаване от свобода ще протича в съответствие с насоките на МОН за работа в условията на коронавирус и спазване на общите здравни мерки, предписани от Министерство на здравеопазването.

При влошаване на епидемичната обстановка са набелязани алтернативни форми на продължаване на образователния процес.