Академиците, които не работят по трудов договор, ще получават депутатска заплата пожизнено от началото на следващата година, реши правителството.

Член-кореспондентите, които отговарят на същите условия, ще вземат 30% от тази сума, съобщи БНР.

Мотивите за решението са, че академиците и член-кореспондентите на БАН са личности, обогатили науката с особено значими постижения с широка известност и високо признание в страната и в чужбина и заслужават възнаграждение, съизмеримо с техния принос.