Министерство на образованието и науката (МОН) ще актуализира списъка със защитените специалности и направления. С този проблем се ангажира служебният министър проф. Николай Денков след среща с ректорите на висшите училища, обучаващи студенти в различни хуманитарни специалности.

МОН поема ангажимента да бъде променено постановлението, което регулира приема.

Припомняме, че Постановление 64 на Министерски съвет бе прието от кабинета "Борисов 2". В него се дава приоритет на инженерните специалности, на точните науки, педагогика. Това постави на дневен ред проблема с приема за следващата академична година - 2017- 2018-та.

Министър Денков припомни, че постановлението целеше намаляване на дисбалансите в тези професионални направления, не само хуманитарните, в които се обучават студенти, които след това не намират реализация на пазара на труда.

Студентите по медицина искат специалността им да се признае за приоритетна

Студентите по медицина искат специалността им да се признае за приоритетна

Редуцирането на парите в тези специалности ще ограничи достъпа до здравно образование

"Част от хуманитарните професионални направления успяват да реализират техните студенти след завършване в рамките на 35-39%, което означава, че там има повече завършващи студенти, отколкото в момента може да поеме пазарът на труда", призна проф. Денков.

Според него колегите му основателно поставят въпроса, че ако се използва същият механизъм в близко време на много места броят на приетите студенти ще падне под критичния минимум. По думите му това е неприемливо за една държава, която следва да осигури баланс на всички професионални направления, включително и хуманитарните. Денков обясни, че в този процес на обсъждане на приема и подготовка на актуализирания вариант на това постановление, МОН ще работи със същата работна група, участвала в изготвянето на списъка със защитените специалности.

"Ще отчетем всички притеснения, които имат колегите от хуманитарните факултети", увери проф. Денков. По думите му, очевидно сега има някакъв дисбаланс между броя на приоритетните направления и броя на защитените специалности.

"Отношението би трябвало да е обратно - не да са повече приоритетните направления, отколкото специалностите. Със сигурност това ще бъде част от дискусията за приема през 2017-2018 г", категоричен бе просветният министър. Той обясни, че наред с числата, които определят броя кандидат-студенти, които държавата ще финансира, ще бъде обсъден отново и въпросът за приоритетните направления, каква е тяхната дефиниция и съдържание.

"Тази дискусия не се състоя във вида, в който би трябвало да се случи миналата година", коментира още той. Относно финансирането на хуманитарните специалности, министър Денков увери, че през месец януари са приети нови правила за финансиране, които влизат в действие от началото на тази година.

"В тези правила субсидията за един студент в тези професионални направления е увеличена с 15%. Така, че част от притесненията на колегите, свързани с финансирането, се решават с тази промяна", увери още той.

Проф. Денков отклони въпроса, поставен от медицинските университети за финансирането им. "Предпочитам, когато става дума за важни въпроси цялата информация да е събрана, да е проведена вътрешната дискусия и след това да се представят пред медиите предложения за решения", посочи той.

Министър Денков заяви, че среща с представители на медицинските университети е предвидена за следващата седмица.