Всички студенти от медицински специалности в България излизат с отворено писмо до президента Румен Радев и държавните институции. То е подписано от студентите от специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" от Медицинските университети в София, Варна, Пловдив и Плевен.

Повече пари за приоритетните специалности даде правителството

Повече пари за приоритетните специалности даде правителството

От бизнеса приветстваха решението

Призивът е адресиран до президента Румен Радев, омбудсмана Мая Манолова, министър-председателя проф. Огнян Герджиков и министрите на образованието и науката и на здравеопазването проф. Николай Денкови д-р Илко Семерджиев.

Приоритетните специалности всъщност са проблемни, признава Кунева

Приоритетните специалности всъщност са проблемни, признава Кунева

За тези специалности няма желаещи ученици

Приетите промени в Постановление № 162 настояваме да бъдат преразгледани за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация", като при липса на възможност за увеличаване на досега действащите коефициенти, стойността на същите да бъде възстановена - 9,4 /девет цяло и четири десети/.

С промените в Постановление №162, на практика значително се намали издръжката на тяхното обучение като "неприоритетни" специалности за сметка на увеличаване на субсидиите за обучение на студенти от други "приоритетни" специалности.

Поорязват приема в някои ВУЗ-ове за сметка на приоритетни специалности

Поорязват приема в някои ВУЗ-ове за сметка на приоритетни специалности

Отделят академичното управление от стопанско-финансовото

От писмото става ясно, че бъдещите медици нямат нищо против увеличаване на субсидията за обучение на техните колеги, но това да не става в ущърб на медицинските специалности.

"Днес, при всепризнат недостиг на медицински кадри в България и в Европа, редуцирането на субсидиите за здравните специалности е повече от неразумно. Това ще доведе до ограничаване на достъпа до медицинско образование, до увеличаване на образователната и трудова емиграция на дефицитни кадри, ще обезкърви допълнително здравната ни система, ще снижи качеството на обучение и то - без да реши проблемите на т.нар. "приоритетни" специалности", се казва в откритото писмо.

Реформа във висшето образование е нужна, но не и чрез така приетите промени. Разделянето на специалностите на "неприоритетни" и "приоритетни" е елементарно, необосновано със стратегически анализи и прогнози и гарантира ефект, близък до нулевия, се казва в откритото обръщение на студентите-медици.

Разбираме мотивите да бъдат стимулирани специалностите, при които има дефицит на кандидат-студенти, но единствено при доказано търсене от страна на практиката и бизнеса. Подкрепяме необходимостта от увеличаване на субсидиите за подобни специалности, но не приемаме предложения начин за решаване на проблема.

Образованието по медицина, дентална медицина и фармация изисква значително по обем и интензитет високо специализирано задължително практическо обучение, пишат студентите.

Необходимо е поддържане на високотехнологична скъпоструваща апаратура за обучение, оборудване на лаборатории, зали за практическо обучение, осигуряване на възможност за наблюдение в реално време на оперативни интервенции и медицински манипулации, практически упражнения в симулационни центрове и телемедицина.

Разчитаме на бърза оперативна реакция от Ваша страна като израз на Вашата далновидност и отговорност за здравето на българската нация, пишат бъдещите медици и зъболекари.