"Игри на щастието" е темата, която се падна на кандидатите за специалностите "Журналистика", "Връзки с обществеността" и "Книгоиздаване" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през академичната 2019-2020 година, съобщава БГНЕС.

Изпитът започна в 09.00 часа и ще продължи 3 астрономически часа.

Кандидатите за трите специалности са общо 348. От тях само тези, които издържат успешно писмения изпит, ще се явят на устен след 20 дни. Изпитната комисия ще оценява погледът на зрелостниците върху съвременния политически, икономически, социален, културен и обществен живот, а със своята работа те трябва да докажат умението си да изграждат завършен текст, в който да излагат аргументирани твърдения. Ще бъдат оценявани и тяхната обща и писмена култура, както и оригиналността на подхода при излагането на гледната точка.

Преди началото на изпита всички кандидат-студенти бяха приветствани от зам.-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова, която им пожела спокойствие и съсредоточеност, които да им помогнат да докажат знанията си.