Две награди от Харвард получи при завършването на математическия факултет на университета българинът Калоян Славов, съобщава БТА.

Първата е наградата Хуупс, която се връчва от Харвард за най-добра дипломна работа.

Втората награда е Дейвид Мъмфорд, която Харвардският математически факултет връчва на студенти, показали изключителни качества по време на своята последна година в университета.