Медицинските бележки, с които се извиняват училищните отсъствия, ще бъдат с номер на амбулаторния лист, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Номерът на амбулаторния лист е от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение. 

Училищните власти ще гледат датата на бележката - ако ученикът е отсъствал, дори по болест преди датата на прегледа, бележката ще извинява само отсъствията след медицинското.

В МОН решени да спрат лесното попълване на извинителни бележки

В МОН решени да спрат лесното попълване на извинителни бележки

Досега кочани се продавали и в книжарниците

Това е договорено между министъра на образованието и науката Меглена Кунева и министъра на здравеопазването д-р Петър Москов. Той е поискал директорите на регионалните здравни инспекции да информират всички лекари за новите изисквания за издаване на медицински документи.

Старите извинителни бележки за училище остават, засега

Старите извинителни бележки за училище остават, засега

Ще се търсят други начини за справяне с фалшификациите

Според новите указанията, отсъствието от училище по медицински причини, трябва да бъде удостоверено от лекар.

Удостоверението е на базата на медицинската документация - амбулаторен лист за лечебните заведения за извънболнична помощ, фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ или лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок.

Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се документира в отделен документ "Медицинската бележка", която се попълва и подписва от лекаря, прегледал ученика и се подпечатва с печата на лекаря или лечебното заведение.

Махането на извинителните бележки е рисково, предупредиха джипита

Махането на извинителните бележки е рисково, предупредиха джипита

В амбулаторните листове се съдържала лична информация за здравето

В медицинската бележка задължително се вписва номерът и датата на документа за преглед.

Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването, указват от Министерството на образованието.

Училищните власти ще следят дали дните, посочени в медицинската бележка са след датата на прегледа - няма как да се извиняват отсъствия от дни, които са преди медицинския преглед.

Извинителните бележки за училище остават в историята

Извинителните бележки за училище остават в историята

Вече ще важат амбулаторните листове от личните лекари

Отсъствие от училище след болнично лечение може да стане с удостоверение от лекар, от болница или от общопрактикуващия лекар на ученика. В този случай в бележката, вместо номер и дата на документа за преглед, се посочва номер и/или дата на издадената епикриза.

Здравният министър е поискал лекарите, издали медицински бележки, да предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на здравеопазването (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и медицинската документация по случая. Д-р Москов е поискал директорите на Регионалните здравни инспекции да се срещнат с директорите на регионалните управления по образование, за да си сътрудничат.