Министърът на външните работи Ивайло Калфин, който участва в Белгия в срещата на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси и външна политика, се срещна с ректора на най-голямото белгийско висше учебно заведение, Свободния брюкселски университет, и с преподаватели в университета.

Обсъдихме основно как може в техни образователни и изследователски програми да се включват и български специалисти и изследователи по въпроси, които са важни за българската външна политика, особено с оглед предстоящото членство на страната ни в Европейския съюз - обстановката на Балканите, сътрудничеството в района на Черно море, енергийна политика, заяви след срещата Ивайло Калфин, цитиран от БНР.

От разговора е станало ясно, че част от белгийските преподаватели имат опит в работата с български учебни заведения. Според тях в момента доста трудно се работи с България, тъй като процедурите за сътрудничество с български университети са тежки, включително по лицензиране на съвместни програми и съвместно обучение.

Пак според тях, в това отношение в Румъния и Полша се работи по-леко. Белгийските университетски преподаватели препоръчали у нас да бъде създаден изследователски център по въпросите на европейската политика, който да привлича и събира изследователи от Западна Европа с български изследователи.

Те дали пример за подобен център, създаден в Букурещ. Такъв център, изтъкнали те, дава възможност да се обучават специалисти по европейски проблеми в съответната страна, и да се извършват по-задълбочени проучвания за европейската политика. На срещата е станало въпрос и за нуждата да се изпращат повече български студенти и докторанти в Белгия.

Около докторантите обаче имало сериозен проблем, свързан с признаването на докторските степени в България. А това създава проблеми при мотивирането на докторантите да се връщат в България след обучението.

Причината е, че у нас те трудно намирали работа и даже не се признавала докторската им диплома, посочи Ивайло Калфин.