Днес се провежда задължителния ДЗИ по БЕЛ Общо 49 373 ученици са заявили желание да участват. Само двама болни от коронавирус дванадесетокласници в страната няма да могат да се явят. Други двама ученици, които са под карантина като контактни, ще могат да положат изпита.

Матурите ще се проведат в над 5000 зали. Ангажирани са над 15 000 квестори. До трима родители от всяко училище пък ще могат да проследят изпита чрез инсталираните камери.

За първи път във всички 28 регионални управления на образованието са изградени локални центрове за видеонаблюдение в реално време. Това дава възможност за дистанционен мониторинг във всички изпитни зали в съответната област.

Изпитният материал ще се генерира рано сутринта в деня на изпита, като възможните комбинации са над 11 милиона.

Зрелостниците могат да ползват химикалка с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика - също линия, пергел, триъгълник. Всеки от тях трябва да има защитна маска за носа и устата, както и прозрачен плик, в който да постави личните си вещи, а по желание и защитни ръкавици. Може да носи лични средства за дезинфекция.

Всички изпити продължават четири астрономически часа. Задължителната матура по български език и литература е разделена на три модула: първи с 30 затворени въпроса с по четири възможни отговора, втори с 10 въпроса, които изискват свободни отговори, и трети, при който се очаква създаване на есе или интерпретативно съчинение по зададена тема върху изучавано литературно произведение. Задължителната втора матура е разделена на два или три модула в зависимост от предмета.

Максималният брой точки от всички изпитни модули е 100. За оценка "среден (3)" са необходими 23 точки. "Отличен (6)" получават учениците с най-малко 95 точки.

Матурите по желание ще се проведат по график от 26 до 31 май.

Следващата изпитна сесия ще се проведе през август - достатъчно рано, за да е възможно кандидатстване във висши училища. В 41 университета ще се приемат студенти с резултати от матурите