Прекомерната бумащина, родителският натиск и работната атмосфера са най-стресиращите фактори за българските учители. Това е установил анализ на Синдикат "Образование",направен на база на национално изследване в рамките на дейности за превенция срещу професионалния стрес и бърнаут ефекта при българските педагози.

Данните сочат, че около 80% от учителите разпознават наченки в себе си на симптомите на бърнаут, но едва 1/5 от тях виждат лични причини за това.

Според 2/3 от учителите стресът е вреден. Само младите учители - по-малко от 1/3, виждат в него стимул за преодоляване на предизвикателства.

Трите доминиращи стресогенни фактора се изразяват в кратки срокове, много документация, несвойствени роли и/или задължения, силни опити за вмешателство на родителите и техните организации, опити, подкрепяни от МОН и РУО, както и взаимоотношенията с колеги, липсата на подкрепа от страна на ръководство и внезапни проверки.

60% от българските учители са изправени пред емоционално изтощение

60% от българските учители са изправени пред емоционално изтощение

В момента се преговаря учителите над определена възраст да имат право на санаториум

От Синдикат "Образование" посочват, че анализът води до формиране на нова национална образователна политика, насочена към превенция на професионалните заболявания на учителя, чрез създаване на ефективни механизми за намаляване на натоварването в професията. Според тях бързо трябва да започне и Националната програмата за рехабилитация на педагогическите специалисти, както и с определен процент да се намали годишната норма за учителите с ТЕЛК.

От синдиката настояват и за намаляване на натоварването на учителите след 50-годишна възраст.

Учителят в България вижда доминиращи личните дейности и инструменти за справяне с бърнаут ефекта, защото не усеща институционална защита срещу този проблем, посочват те, но допълват, че бърнаут ефектът при учителите е национален, а не личностен проблем.

От синдиката отчитат, че в пандемията прегарянето на учителите се е увеличило драстично от началото на годината. По тази причина ще инициират европейско изследване за техностреса и прегарянето на педагогическите специалисти при работа в електронна среда от разстояние.

75% от учителите у нас не си доспиват от стрес

75% от учителите у нас не си доспиват от стрес

Проблемите с децата и родителите измъчват най-много преподавателите