Във връзка със намерението на премиера Борисов да намали административната тежест върху здравеопазването Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) предлага изцяло нов подход по отношение на медицинските стандарти.

Според представителите на частните болници медицинските "стандарти за качество" не отговарят нито по форма, нито по съдържание на това понятие. Тези стандарти били съвкупност от административни и в голямата си част ненужни от медицинска и управленска гледна точка изисквания. Голяма част от стандартите са и отменени от ВАС, защото не им е правен никаква икономическа или финансова оценка.

Медици заплашват с оставки, ако не се пренапише стандартът за спешна медицина

Медици заплашват с оставки, ако не се пренапише стандартът за спешна медицина

Спешните медици работят без нормативна база и защита

Според частните болници приемането на истински медицински стандарти ще стимулира качеството на медицинската дейност и ще спомогне за предоставянето на по-евтини услуги, намалявайки натиска върху НЗОК за финансиране на лечебните заведения.

Представителите на частните болници се обявиха и за промяна на регламентите за прилагането на Националната здравна карта, защото действащите към момента текстове я превръщали в инструмент за лимитиране на лечебните заведения и дейности - тя не позволявала разкриването на нови лечебни заведения или на нови структури към съществуващите заведения.

Предлага се и да се премахне изискването договорите между лечебните заведения и РЗОК да се сключват всяка година. "Не е нужно тези договори да са ограничени със срок, защото те могат да бъдат прекратени или изменени по всяко време при условията на Закона за здравното осигуряване", обясняват от частните лечебни заведения. Те се обединиха и върху премахването на изискванията на НЗОК към лекарите да предоставят сертификати "едва ли не за всяко едно свое действие". Вместо това те предлагат да се въведат предвидените в закона механизми за контрол на натовареността и обучението като елементи на продължителната квалификация на лекарите.

Лична осигурителна сметка за всеки искат частните болници

Лична осигурителна сметка за всеки искат частните болници

Държавата би трябвало да осигурява около 4,5 млн. души

В заключение представителите на частните здравни заведения предлагат да бъдат премахнати лимитите на болниците. "Това е административна мярка, която поражда само скандали, пречи на развитието на здравната система, създава огромни предпоставки за корупция и нарушава правата на пациентите свободно да избират къде да се лекуват."

С настоящите предложения Управителния съвет на Националното сдружение на частните болници гарантира, че ще се премахване поне част от ненужната административна тежест в здравеопазването. Според тях тези предложения биха спомогнали и за ограничаване на корупцията в сектора и за неговото демонополизиране.