Държавата трябва реално да насърчава инвестициите в науката, включително с данъчни облекчения за фирмите, които купуват, договарят и използват резултатите от научните изследвания.

Това заяви президентът Георги Първанов при откриването на седмата ректорска среща, провеждаща се в СУ с участието на ректори от различни континенти.

Първанов подчерта важността на политиката на поддържане на такава финансова и бюджетна рамка, която да стимулира трансфера на научните постижения в икономиката и различните сфери на обществото.

Той изтъкна добрия пример на страните членки на ЕС и каза, че той трябва да бъде използван творчески и съобразно националните ни особености.

"Убеден съм - заяви Първанов - че една качествена промяна в университетите и бизнеса ще бъде необходимият катализатор за развитието на обществото, което предполага ефективно взаимодействие между университетите и бизнеса.
Затова е необходимо държавата и институциите да създадат необходимата законодателна среда
", изтъкна той.

По думите на президента е наложително уплътняване с конкретни мерки, управленски действия, проекти на визията за общество и икономика, основани на знанието.

Първанов припомни, че ректорските срещи се провеждат от 2000 г., когато обхващат университети от балканските страни, по-късно включват университети от Централна Европа, а днес срещата може да бъде определена като световна, защото тук са ректори на университети от САЩ, Корея, Китай.

В предишни години в тези форуми са участвали и представители на университети от Австралия, Израел, Тайланд, припомни Първанов и коментира, че на днешния форум сме свидетели на едно нестандартно вписане в средноевропейския меридиан на Балкани, Америка, Австралия, Азия, което е показателно за необятната територия на общуване, която науката покрива, игнорирайки географски и политически граници.

Президентът не пропусна да изтъкне и особената актуалност на темата на форума - "Енергията на гражданското общество и националния университет", която е изключително важна за страни в преход като България.

В навечерието на празника на СУ "Климент Охридски" - 25 ноември, президентът изтъкна ролята на патрона на Алма матер.

"Така както светите братя Кирил и Методий са обявени за покровители на Европа, с не по-малко основание можем да кажем, че Климент Охридски е от носителите на онези идеи и ценности, които днес обявяваме за общоевропейски", изтъкна Първанов.