Кабинетът одобри отпускането на допълнителни 17 млн. лева за издръжката на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности и по такива, при които е налице очакван недостиг на специалисти, съобщи Правителствената информационна служба.

Със средствата ще се осигури необходимото финансиране за подготовката на кадри от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.

Те ще бъдат предоставени на 271 общински и 5 държавни училища към Министерството на културата. В тях се обучават около 15 хиялди ученици по защитени специалности и по такива с очакван недостиг на кадри.

Защитени са специалностите, които се предлагат в не повече от четири училища на територията на България, имат специфично съдържание и се изучават от малък брой ученици, а икономиката има потребност от тях. По тези специалности са допустими намалени паралелки - минимум 9 ученика, а не 26, както е при обикновените паралелки.

При специалностите с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда паралелките са с не по-малко от 12 ученици. В тях се преподават професии, за която е доказана потребността от кадри, включително със статистически данни. Предложения за такива специалности се получават от ресорните министерства, работодателските и браншовите организации.

МОН обяви нови 10 специалности за защитени

МОН обяви нови 10 специалности за защитени

Седем от тях са от професионално направление Строителство