Училищните директори да влизат в час и да заместват своите колеги по различни предмети при необходимост.

Това се предлага от Министерство на образованието.

Официалната статистика за месец декември сочи, че всеки пети учител е отсъствал. В резултат на това близо 200 000 учебни часа не са били взети.

От МОН изразиха разочарованието си, че все още няма работеща система с голям процент на полезно действие за заместване на отсъстващите учители.

През последния месец на миналата година в област Смолян са били взети едва 38% от всички свободни заради болест часове. В Шумен този процент е 82%.

Образователното министерство реши да открие нова програма, по която да отпуска средства на учебните заведения.

Програмата „Без свободен час" ще разполага с бюджет от 4 милиона лева за тази година и ще цели да облекчи директорите при намирането и заплащането на учителите по заместване.

Предвижда се да бъде създаден списък - банка към регионалните инспекторати по образование, в които да бъдат включени квалифицирани специалисти, студенти, пенсионирани и действащи преподаватели, които имат готовност да заместват свои колеги.

МОН ще покрива и разходите на директорите за лекторските часове на учителите по заместване в случай че директорът на учебното заведение  е изготвил тримесечен доклад за направените от него разходи и е го е изпратил в регионалния инспекторат.

В случай, че директорите не могат да осигурят учител по заместване, те са длъжни да осигурят друг преподавател от училището или училищния психолог, който да поеме съответния учебен час. При необходимост и зам.-директорите и директорите ще преподават на учениците, за да се намали броят на свободните часове.

Училището ще търпи финансови санкции, ако в края на годината има повече невзети часове от средната месечна стойност за страната.

В такъв случай ще пострада заплатата на директора или премиите на учителите, заканват се от образователното министерство. Тази година МОН въвежда и още една програма за подобряване на образованието.

С нея ще се отвори възможност да се финансират сънародниците ни зад граница, които създават и управляват български училища там. По тази програма ще бъдат отпускани средства за наем на помещения, купуване на учебници и учебни помагала и хонорари на преподаватели - до 40 лв. за час.

Общо образователното министерство ще отпусне сумата от 5 милиона лева.

МОН запазва и финансираните през миналата година програми, сред които и подсигуряване на техническата база на училищата, от което ще бъдат отпуснати средства и за камери за видеонаблюдение в кабинетите по химия, физика и биология, както и за купуването на подвижни камери в стаите, в които се провеждат матурите.