Ловешко училище разпределя учениците в класове на база социален статус и етнически произход, съобщи зам.-председателят на "Движение 21" Данаил Георгиев, позовавайки се на получен сигнал.

В средното училище "Св. Климент Охридски" в Ловеч приемат и разпределят първокласниците в паралелки на база на социалния статус и етническия произход на родителите им.
Практиката на събиране на деца, чиито родители са с "добро" социално положение и други - предимно от ромски етнически произход е от години, твърдят жители на Ловеч, които се опасяват от сегрегация. За това родителите на първокласници са внесли в Районния инспекторат по образование - Ловеч няколко писма.

Определени родители били увещавани в разговори с учители на четири очи и по телефона да записват бъдещите ученици в "българския клас". Според тях времето на Лятната академия "Повече заедно", чиято цел е да направи плавен прехода от детска градина към училище била за "правилно разпределение" на децата в бъдещите паралелки.

Заради разделението, учебният и възпитателният процес в т.нар. "цигански" клас е проблематичен. Децата не усвояват книжовния български език, в речта им трайно се установяват диалектни форми. В тези паралелки учителите не успяват ефективно да наложат ред, дисциплина и обичайните норми на поведение. Честа практика в часовете по самоподготовка за първи клас, е учител да поставя пред учениците по-голямо дете - роднина на някой от класа, за да "помага" за реда и дисциплината. Сбиванията са ежедневие, включително групови саморазправи с участие на по-големи роднини и на родители, сигнализират родители.

Данаил Георгиев смята, че разделението задълбочава дефицита от знания и свързаните с тях компетентности, както и препятства овладяването на книжовния български език у учениците от социално слаби и от ромски семейства. Моделът, практикуван в училище "Св. Климент Охридски", възпроизвежда негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси.

"Обременява с този проблем и попадналите в "грешния" клас деца от български произход, които са недостатъчно на брой за да послужат като положителен пример и да въведат модел за поведение и общуване, базиран на общоприетите норми, правила и ред. Чрез "малцинствените" класове в училището, а и в обществената среда на Ловеч, ще се затвърждават агресията и насилието като обичайни прояви в отношенията между хората", каза зам.-председателят на "Движение 21", който е родом от Ловеч.

Според Георгиев, ниското качество на образованието, получено в това училище, възпроизвежда и разширява проблемите с отпадане на учениците и ограничава възможността им за успешна житейска и професионална реализация.

Ако от Регионалния инспекторат и МОН открият нарушения, се очаква да ги отстранят своевременно, се казва в съобщението от Данаил Георгиев.