Три факултета на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" обявяват допълнителен прием на кандидат-студенти за попълване на незаетите места.

Доплънителният прием е след трето класиране. Свободните бройки са за 8 специалности и са за редовно обучение.

Кандидатстването за тях ще става с оценки от издържан изпит в други университети или с оценката от матурите по математика, физика и химия.

Общо свободните бройки за трите факултета са 100, в специалностите - „Физика", „Инженерна физика", „Ядрена енергетика", „Физика и математика", „Медицинска физика", „Химия и физика", „Математика" и „Приложна математика", подчертаха оттам.

Документи се подават до 2 септември, а класирането ще бъде обявено на 5 септември.