Проектът за Национална стратегия за развитие на научните изследвания "По-добра наука за по-добра България" 2025, трябва да се доусъвършенства.

Това е общото мнение на служебния министър Николай Денков и председателя на БАН акад. Юлиян Ревалски, които са провели среща, за да уточнят параметрите на съвместната работа.

Припомняме, вариант на Стратегията беше внесен в 43-то Народно събрание, но не успя да стигне до дневния ред на парламентарната комисия по образование.

Сега МОН и БАН ще използват времето до сформирането на новия парламент, за да доработят проекта.

Общо мнение е, че в Националната стратегия за развитие на научните изследвания трябва да се формулират конкретни цели и да се посочат начините за тяхното постигане.

Според ръководството на БАН един от приоритетите в документа трябва да е задълбочаването на функционалните връзки между Българската академия на науките и висшите училища. Предстои среща на ръководството на БАН със Съвета на ректорите на висшите училища в България, на която ще бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между учените и университетите.

Сред важните цели в Националната стратегия за научните изследвания ще бъдат също кариерното развитие на учените, привличането на млади учени и на учени от чужбина.

Министър Николай Денков постави фокуса върху финансирането според постигнатите научни резултати и апелира БАН да бъде активна в търсенето на допълнителни средства за научни изследвания от отрасловите министерства и други извънбюджетни източници.

"Актуализацията на националната стратегия е не просто условие за успеха на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Тя е златен шанс да се разработи наистина добра концепция, която да очертае ясна посока за развитие на научните изследвания през следващите години", смята министър Денков.