Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука" - 2024, или ВИХРЕН-2024, беше одобрена от правителството. Програмата ще се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд "Научни изследвания" (ФНИ), като срокът на изпълнение е 2024 - 2031 г., а общият бюджет - 14 175 000 лв.

Дългосрочната цел на програмата е повишаване качеството на човешките ресурси за провеждане на научни изследвания в България. С реализирането на проектите по програмата ще бъдат подпомогнати учени в дадена област, които да работят заедно по висококонкурентна оригинална научна тема, ръководени от водещ изследовател по правилата на европейските научни програми.

Сред очакваните резултати са повишаване на научния потенциал и на нивото на научната продукция, включително на новите знания и идеи, някои от които ще се превърнат в иновативни продукти, услуги и процеси, повишаване качеството на висшето образование чрез привличане на перспективни и водещи учени, допринасяне за развитието на високотехнологично и добре образовано общество в България. Като следствие се цели повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Със стимулиране на научните изследвания и иновациите спират изтичането на мозъци

Със стимулиране на научните изследвания и иновациите спират изтичането на мозъци

Депутатите приеха на първо четене на законопроект в тази насока