В 272 аудитория на Софийския университет започна писменият изпит по журналистика. Кандидат-студентите, подали заявления за полагането му днес, са 417.

Те ще пишат по конкурсната тема "Думите отлитат, написаното остава", изтеглена от Светлина Ангелова от гр. Златица, като другите две контролни теми са: "Мрежата като оръжие" и "Кого следваме".

Заместник-ректорът на Алма матер проф. Ренета Божанкова пожела на кандидатите ползотворна и целеустремена работа, увереност в своите знания, но преди всичко разбиране за света и за себе си, за да може авторитетната изпитна комисия да ги оцени отлично и да станат студенти на Софийския университет.

Доц. Ефрем Ефремов, председател на изпитната комисия по журналистика, поздрави кандидат-студентите с празника Цветница и изрази убеждението си, че кандидатите ще бъдат прекрасните цветя в букета на Факултета по журналистика и масова комуникация, на голяма част от които на 1-ви октомври 2018 г. ще връчи студентските книжки.

За Паисий и Златния век умуват кандидатите с история за СУ

За Паисий и Златния век умуват кандидатите с история за СУ

957 са кандидат-студентите

В балообразуването на бакалавърските програми по "Журналистика" и "Връзки с обществеността" влизат оценките от писмения и от устния изпит по журналистика. От тази година в специалност "Книгоиздаване" ще се взима само по-високата оценка от двата конкурсни изпита, а не сборът, както беше досега в условията за прием; вече ще има възможност по избор за кандидатстване в тази специалност с оценките от матурите по "Български език и литература", "История и цивилизация", "Философски цикъл" и чужд език.

Непроменено остава изискването до устен изпит по журналистика да се допускат издържалите писмения изпит с оценка не по-ниска от добър (3,50).