С изпит по история на България продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" за учебната 2018/2019 г.

Изпитът започна в 9 часа в 65-та аудитория в Ректората на СУ.

Милен Къчев от София изтегли вариант № 2 на теста и двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България: "Паисий Хилендарски и неговото дело" и "Златният век на българската култура (краят на IX - началото на X век). Творци и постижения".

957 са кандидат-студентите, подали заявления за явяване на изпита.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите и изрази увереността си, че всички са подготвени и ще представят отлично себе си и своите учители и наесен ще бъдат студенти на 130-годишната Алма матер.

Деканът на Историческия факултет и председател на изпитната комисия доц. Тодор Попнеделев честити Цветница и пожела успех на кандидатите.

СУ провежда кандидатстудентски изпити по български език и физика

СУ провежда кандидатстудентски изпити по български език и физика

Те започват в 9 и 14 часа

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; История и политика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

С изпит по история на България и изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалност "Право", а с изпит по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език (по избор) - специалностите "Международни отношения" и "Регионално развитие и политика".

С успешно издържани изпити по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански език (по избор) бъдещите студенти могат да запишат специалност "Европеистика".

С успешно положени изпити по история на България и по английски и френски език (по избор) може да запишат специалността "История и чужд език".