Нормативът за издръжка за деца със специални образователни потребности (СОП) в образователната система се увеличава със 7% за 2024 г.

Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на дискусия "Приобщаващото образование - проблеми и решения", организирана от омбудсмана Диана Ковачева.

Децата със специални образователни потребности продължават да се увеличават и през настоящата учебна година те са 24 541, обясни Цоков. Основен приоритет за МОН е развитието на политиките, насочени към тях и повече добри практики, подчерта образователният министър.

Той поясни, че всяка година Регионалните управления на образованието предоставят подробни анализи, от които се набелязват и мерки за подобряване на системата. Липсата на квалифицирани специалисти обаче продължава да е основен проблем, като днес те са общо 5 526 в цялата страна и по всички направления, посочи Цоков.

По думите му все още има училища, които нямат възможност или достатъчно желание да назначават такива специалисти. В тези случаи подкрепата се осигурява от регионалните центрове за приобщаващо образование. Тези структури обаче трябва да се развият и да се превърнат и в аналитични звена, които да набелязват мерки за подобряване на системите на общинско и областно ниво, заяви министърът.

Според него е важно да се подчертае и направеното през последните години за развитието на приобщаващото образование. От напълно изключени от образователната система днес тези деца са върнати в училищата и се осигурява индивидуална подкрепа.

Над 50 000 деца са върнати в училище за 6 години

Над 50 000 деца са върнати в училище за 6 години

С близо 40% е намалял делът на отпадналите ученици

"Трябва да почерпим опит от други държави, като например Финландия, които са постигнали пълна интеграция на тези деца и те са част от общия поток", каза още проф. Цоков.

Дългосрочната цел е чрез онлайн инструменти като Дигиталната раница и други решения да се осигури на всички ученици това, което имат децата със СОП - персонален подход, съобразен със силните страни и талантите на всеки ученик, подчерта Цоков.

В дискусията участваха народни представители, университетски преподаватели, родители, директори на учебни заведения, директори на ресурсни центрове за приобщаващо образование от София, Пловдив, Пазарджик, началникът на регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева, експерти и др.

Черпим опит от Финландия за иновациите в образованието и сътрудничеството с бизнеса

Черпим опит от Финландия за иновациите в образованието и сътрудничеството с бизнеса

Посланикът на страната и Галин Цоков се разбраха за визита на наши експерти там