Комисия за защита от дискриминация глоби с 500 лева Софийски университет „Св. Климент Охридски". Причината е, че ВУЗ-ът е имал дискриминационно отношение по признак „възраст" спрямо Юрий Л.

Той е бил приет и записан през учебната 2010/2011 г. за студент в университета първа година на първи курс, редовно обучение (държавна поръчка), образователно-квалификационна степен „магистър", специалност „Философия и култура на изтока".

В този момент Юрий живеел със Симона П. и двете им деца в стая в блок в Студентски град на основание настанителна заповед. Тя е била издадена от ректора на СУ за срок до 31.10.2010 г, като правоимащо лице е била Симона П. Срокът й е бил удължаван неколкократно заради полагането на втора дипломна защита от студентката.

На 28.09.2010 г. Юрий Л. е посетил Комисията за настаняване на СУ с цел подаване на молба за настаняване в студентско общежитие. Било му е отговорено, че поради действаща към момента наредба, в която е установено ограничение за студентите над 32-годишна възраст да ползват студентски общежития, той не може да бъде настанен в такова.

Впоследствие младият мъж е бил препратен към Петко Горанов, изпълнителен директор на поделение „Социално-битово обслужване", който изтъквайки, че е „направил достатъчно компромиси" и, позовавайки се на Правилника за ползване на студентските общежития на ВУЗ-а, е отказал настаняването на лицето.

По думите на Юрий Л. над него и съпругата му е бил осъществен тормоз и преследване, изразяващи се в неколкократно изпращане от ответниците на уведомителни писма и предупреждения „за плащане на хотелски такси, дори за принудително освобождаване".

От КЗД изтъкват, че в края на 2009 г. с промяна в правилника при трайно наличие на свободни места в студентските общежития на Софийския университет се дава възможност за настаняване на студенти, които са на възраст над 32 г. и са в неравностойно положение при над 70 на сто степен на инвалидност.

Също така, със своя заповед ректорът на СУ е въвел и правилото, че при трайно наличие на свободни места в периода до 20.07.2011 г. могат да бъдат настанявани студенти, редовно учещи, които не отговарят на условията на Правилника за ползване на студентските общежития университета.

От Комисията изтъкват и са представени доказателства относно настаняването на лица в студентски общежития, които са на възраст над 32 години.

В заключение от КЗД са на мнение, че ВУЗ-ът е осъществил неравно третиране спрямо Юрий Л., както и тормоз над него и половинката му. На ректора на Софийския университет е предписано „да спазва правилата за поведение, въведени относно дейността на представляваното от него учебно заведение, като по този начин не бъде допускано в бъдеще осъществяването на неравно третиране".

Решението на КЗД е обжалвано от Софийския университет.