Допълнителните възнаграждения, които са изплатени на служителите в Софийския университет "Климент Охридски", са според закона. Това се казва в позиция от СУ "Кл. Охридски".

Начислените и изплатените допълнителни възнаграждения съответстват на вътрешните нормативни актове. Нормативните документи на Софийския университет следва да бъдат конкретизирани и допълнени с оглед осигуряване на съответствие с приложимата нормативна уредба, пише в документа, изпратен до медиите.

Образователният министър Красимир Вълчев с писма от МОН № 04-01-409 от 07.12.2017 г. и № 04-01-409 от 22.12.2017 г. информира, че платените хонорари са според вътрешните нормативни актове.
Нормативните документи на Софийския университет следва да бъдат конкретизирани и допълнени за осигуряване на съответствие с приложимата нормативна уредба.

Установените пропуски и грешки при изплащането на допълнителни възнаграждения представляват по-малко от 1/100 от 1 % от изплатените възнаграждения, се казва в позицията.

От най-старото висше учебно заведение в страната започват актуализиране на Вътрешните правила за работна заплата и длъжностните характеристики, в съответствие с препоръките на МОН. В тях се съдържат обективни критерии за оценка на изпълнението на работата.

Припомняме, на 19 юли 2-17 г. стана ясно, че разликите в отчета на Софийския университет "Св. Климент Охридски" възлизат на милиони левове.

Отчетът на СУ пред Сметната палата показвал разлики за милиони

Отчетът на СУ пред Сметната палата показвал разлики за милиони

СУ има 6-месечен срок да премахне несъответствията

"Има несъответствие на данните, които се посочват в отчета, баланса и оборота на СУ с обобщените данни на останалите факултети", обясни тогава председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

Тогава одиторите дадоха 6-месечен срок за изправяне на нередностите. Според финансовите инспектори, годишният финансов отчет не дава вярна и честна представа за финансово състояние и имущество на Софийския университет към 31 декември 2016 г.