Български интелектуалци поискаха оставката на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, съобщава Дарик Радио.

В открито писмо на български интелектуалци и общественици се казва, че министър Игнатов прави всичко възможно да унищожи институциите, които са крепители на духовността.

Според тях многото натрупани проблеми изискват висока компетентност и чувство за национален дълг, а тези качества липсват на Сергей Игнатов.

Те посочват, че министърът при всеки възможен случай характеризира БАН като сталинистка структура, а в действителност това е най-старата действаща българска институция, създадена преди 141 години.

Според интелектуалците Серегей Игнатов се противопоставя на увеличаването на бюджета за наука и образование с цел да се ликвидира БАН, която и без това е поставена в условия на мизерно съществуване от години наред.

Според интелектуалците, подписали писмото, се разсипва натрупваният повече от столетие умствен капитал.

Другата жертва на министъра е Софийският университет, който има най-голям принос в създаването на българска интелигенция.

Според тях Игнатов има користни интереси в частни университети и некомпетентността му личи и в изработването на новия закон за академичния състав. Те квалифицират Игнатов като злополучен министър и питат има ли обществени цели той.

На 10 ноември, утре, учените от БАН ще излязат отново на протест, след като преди седмица те не бяха приети от премиера Борисов. Също министър Игнатов е отказал определената за днес среща с представителите на БАН.