Дискусионният клуб за социална местна политика настоява да предприеме спешни мерки за преодоляване на проблема с недостига на места в общинските детски ясли и градини в София.

От ДКСМП са категорични, че нерешаването на проблема повече от 10 години, и то при рязко намалена раждаемост, е изцяло по-вина на управляващите.

Те предлагат Столичният общински съвет да приеме решение за изплащане на компенсации за децата, на които е отказан достъп до общинските детски ясли.

"И преди сме предлагали компенсации за неприетите деца, но ни е отговаряно, че "недостигът ще бъде бързо преодолян в близко време". Очевидно е, че това време не идва, а неравноправието спрямо децата и данъкоплатците в София продължава и предизвиква нарастващо напрежение", посочват от Дискусионния клуб.

И в частните детски градини в София нямало достатъчно места

И в частните детски градини в София нямало достатъчно места

Капацитетът им бил за едва 200 деца