Националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас е задължително според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), пишат от Министерството на образованието.

Отлагането му за определена учебна година може да стане само с решение на Народното събрание, както се случи през миналата учебна 2019-2020 г. Сега с липсата на действащ парламент е невъзможно.

Външното оценяване след 4 и 10 клас остава

Външното оценяване след 4 и 10 клас остава

Това потвърди Евгения Костадинова от МОН

Форматът на изпитите е заложен в държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците през 2016 г. А още преди началото на настоящата учебна година бяха публикувани моделите на НВО на сайта на МОН.

Според специалистите от МОН през тази учебна година няма основание изпитите да бъдат отменени или за съкращение на учебния материал, защото образователният процес не беше прекъсван, а броят на реално взетите учебни часове дори е по-голям от предишни години, когато имаше грипни ваканции и екскурзии. Макар и обучението от разстояние в електронна среда да не може да замести изцяло присъствените занятия, бяха създадени условия учениците да придобият необходимите знания и ключови компетентности, смятат преподавателите.

Вълчев няма да отмени матурите за 4 и 10 клас
Обновена

Вълчев няма да отмени матурите за 4 и 10 клас

Това било все едно да се каже на учениците: "Учете по-малко"

От Съюза на работодателите в образованието също настояват да не се правят никакви промени в образователния процес до края на учебната година.

Образованието до 16 години, (в общия случай до Х клас) е задължително по Конституция. Националното външно оценяване в неговия край измерва придобитите умения в рамките на целия първи гимназиален етап.

И учителите притеснени за външното оценяване по български и математика в 10 клас

И учителите притеснени за външното оценяване по български и математика в 10 клас

Оценяват умението на ученика да търси, извлича, обработва информация

Затова евентуалните пропуски през определена учебна година не са решаващи за успеха на изпитите. С резултатите от НВО учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.

Тези резултати са индикатор, чрез който се измерват придобитите компетентности, установят се пропуските на учениците и необходимостта от компенсиране чрез консултации, допълнително обучение и др.

Учениците не се чувствали подготвени за матурите в 4 и 10 клас

Учениците не се чувствали подготвени за матурите в 4 и 10 клас

Омбудсманът предлага, ако МОН държи да ги провежда, те да са анонимни

Както и останалите външни оценявания, това в Х клас има голямо значение за разработването и прилагането на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието на ниво паралелка, училище, регион, държава. То е ключово и за останалите образователни системи и измервано през международните изследвания.