Образователният министър Сергей Игнатов съобщи, че в средата на май министерството ще представи проекти за административна реформа.

С нея всички несвойствени дейности ще бъдат трансформирани във второстепенни разпоредители с бюджетни средства, така че министърът и неговите заместници да се концентрират върху правенето на политика.

Сега те се занимават с всичко, включително гвоздеи и водопроводни тръби", отбеляза Игнатов.

Според него след влизането в сила на Закона за академичния състав ще бъдат спестени 5 милиона лева.

Игнатов съобщи още, че следващата седмица ще бъдат представени законодателни промени, касаещи БАН. Те предвиждат научните институти да се отделят от БАН и да станат самостоятелни, като всички учени ще запазят местата си.

БАН ще остане второстепенен разпоредител на бюджетни средства, ще продължи грижата от държавата към висшия научен състав - академици и член кореспонденти.
Активите на институтите и на БАН ще останат държавна собственост и промени биха могли да се правят с решение на параламента, каза още Игнатов.

Той съобщи, че предстои разглеждане на промените в Закона за стимулиране на научните изследвания и че в момента се обсъжда прокт на закон за училищното образование.
Министърът бе категоричен, че до края на годината ще е готов Законът за висшето образование, който ще позволи по-голяма мобилност на студентите, а в края на юли ще е готова е стратегия за научните изследвания.