"Какви са историческите заслуги на княз Борис Михаил за цивилизационния избор на българите" и "Цариградската конференция от 1876 г. и българският въпрос".

Това са темите, между които трябва да избират 1434 младежи и девойки на днешния тест по история на България, който се провежда в рамките на първата изпитна сесия от кандидат студентската кампания във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", съобщиха от академичното ръководство.

Темите, които са част от общо четирите компонента на теста, бяха изтеглени в 9.00 ч. от кандидат-студентката Валерия Златева от Варна, съобщи БНР.

Близо три часа по-рано - в 6.30 часа, кандидат-студентката Галя Георгиева от Плачковци в присъствието на свои колеги изтегли изпитния вариант с останалите компоненти на теста.

Те включват проверка на знанията за личности, събития и основни исторически понятия, както и писмен анализ на исторически документ.