„Мисля, че за тази година направихме много усилия в направление наука, защото сме длъжници на нашите учени. Убедена съм в потенциала и капацитета им". Това заяви министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова на официалното откриване на конференцията „Състояние и перспективи за научните изследвания в България".

Форумът, посветен и на 145 години от създаването на Българската академия на науките, беше организиран от Института за изследване на обществата и знанието към БАН заедно с Фондация „Конрад Аденауер".

Официални приветствия на форума поднесоха д-р Марко Аридт, ръководител на бюрото на Фондация „Конрад Аденауер", проф. Румяна Стоилова, директор на Института за изследване на обществата и знанията, която изрази задоволство от това, че се работи за промени в Стратегията за развитие на обществата и знанието, г-н Йорг Шенк, ръководител на направление „Наука"  в посолството на Германия.

Министър Клисарова съобщи, че преди ден е подписала плащания на забавени договори по Седма рамкова програма, които чакат финансиране  от дълго време.  „В направление наука и научно развитие успяхме да докажем пред Европейския съюз, че българската наука има потенциал и в ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" са заделени повече от половин милиард лева в това направление", обясни министърът. Тя допълни, че част от условията за програмата е била и Стратегията за развитие на висшето образование, по която вече има постигнато съгласие и се очаква скоро да бъде приета от Министерския съвет.

„Почти 90 % е  готова и пътната карта за научна инфраструктура. Получихме 27 предложения, които минаха през международно оценяване. 11 от тях са оценени с много добра  и отлична оценка. Предложението на комисията е  два от тях да бъдат обединени, защото са сходни.

По отношение на високотехнологичните научни центрове постъпиха 56 предложения. В момента се преглеждат, за да стане ясно дали отговарят на международните стандарти и изисквания. Ще се проведе и конкурс за външна оценка и считам, че ще имаме одобрени проекти до края на годината, което пък ще позволи да участваме в „Хоризонт 2020", обясни министърът.

Проф. Клисарова не подмина и темата за Фонд „Научни изследвания" (ФНИ).  Съобщи, че след съгласуване на правилника на ФНИ, всеки момент очаква да бъдат съгласувани с Министерство на финансите и насоките за кандидатстване за нова сесия. Според нея е напълно възможно, още следващата седмица да бъде обявена новата сесия. „Съгласуването ще позволи да работим спокойно, защото, както знаете, заради липсата на такова, бяхме глобени с 8 млн. лева", припомни министър Клисарова.