Студенти, които имат практически занимания, се притесняват, че учебната година ще бъде провалена заради преминаването на дистанционно обучение. Като пример те посочват невъзможността да се проведат занятия на полето и в градините за специалностите от селскостопанския университет, но и хореографски специалности, където се танцува в зали. 

За БНТ здравният министър Костадин Ангелов призова за търпение - все пак мярката засега е с действие две седмици. Той не отговори конкретно дали прогнозата е за удължаване на мерките във времето. В края на срока ще се гледа и анализира статистиката за разпространение на заразата и тогава ще се мисли за следващите мерки.

Костадин Ангелов уточни, че не вижда пречка да се провеждат практическите занимания на полето и в градините - това става на открито, а в заповедта за въвеждането на мерките изрично се споменават занятията в закрити помещения. Те преминават на дистанционна форма. "Сами разбирате, че една заповед не може да обхване всеки аспект от нашия живот", коментира Ангелов.

Той не очаква да има нулева година заради затваряне и карантина.