Анализ на делегираните бюджети се прави постоянно и оценката е положителна по всеобщо мнение. Това обяви вицепремиерът и просветен министър Меглена Кунева в отговор на въпрос на депутатката Мариана Бояджиева относно анализите от прилагането на принципа „парите следват ученика".

„Тази наша дейност ще продължи настойчиво и следващите месеци", се зарече Кунева.

Тя изтъкна, че образователната система е сложна - в нея има около 2500 училища, 2000 детски градини, финансирани от 269 първостепенни разпоредители с бюджет. Тя се нуждае от непрекъснато оптимизиране и такова постоянно се правело.

По думите на Меглена Кунева, делегираните бюджети не са израз на т. нар. принцип „парите следват ученика“. Делегираните бюджети са съвкупност от правомощия на директорите по отношение на управлението на бюджета, които са регламентирани в закона, уточни тя.

Кунева обясни, че понятието „парите следват ученика“ не е нормативно. Тя уточни, че разпределителният механизъм не е базиран изцяло на бройката на учениците.
20% от средствата, получени по разходните стандарти, се разпределяли по критерии, различни от броя на учениците.

Просветният министър обобщи, че са налице немалък брой компенсаторни механизми за осигуряване на равен достъп до качествено и ефективно образование.