Административният съд в Разград разгледа днес жалбата на майка на двете деца, която оспорва събирането на такси за храна за деца в предучилищна възраст.

Адвокатът на Калина Начева заяви в съдебната зала, че решението на местния парламент от края на миналата година за въвеждането на тези такси противоречи на Конституцията.

Основният закон разпореждал данъците и таксите да се определят само с акт на Народното събрание и на Закона за народната просвета, според който обучението на деца в предучилищна възраст е задължително, като родителите се освобождават от заплащането на такси.

Прокурорът също счита, че жалбата е основателна и трябва да бъде уважена. Адвокатът на Община Разград пледира за отхвърлянето й.

Припомняме, днес министър Сергей Игнатов обяви, че общините имат срок от 1 година за да обхванат всички деца, а предучилищната подготовка става задължителна от 4-годишна възраст.