Едва 15% от момчетата и 9% от момичетата от ромски произход завършват средно образование на фона на 75% от българчетата.

Това е показало последното проучване в сферата на образованието и уменията у нас, проведено от Световната банка.

Работната сила в България застарява все повече, предупреждава Световната банка

Работната сила в България застарява все повече, предупреждава Световната банка

До 2050 г. средната възраст на трудоспособното население у нас ще е 60-64 години

В образователната ни система има силна неравнопоставеност, сочат още данните - налице е драстична разлика между училищата, които посещават ученици с един и същ социален фон.

Издателите били монополисти и глезльовци, обвини ги учителският синдикат

Издателите били монополисти и глезльовци, обвини ги учителският синдикат

Критикува онези, които се бунтуват срещу срока за новите учебници

В следващите няколко десетилетия България ще загуби близо 30% от населението си и това е доста по-висок процент, отколкото при повечето държави.

Тази мрачна прогноза на Световната банка може да се сбъдне поради два фактора - висока смъртност и миграция. Все по-застаряващото и намаляващо трудоспособно население може да се компенсира с повишена производителност, за което са нужни и по-добри трудови умения.

Затова Световната банка се фокусира върху изследване на познавателните, технически и социални умения на българите. В рамките на проучването е станало ясно, че при наемане на работа дипломата е от по-голямо значение за жените, отколкото за мъжете.

При дамите не образованието, а уменията определят каква ще е работната им сфера. По-социалните жени са заети в публичния сектор.