Анализ на Световната банка за работата в образователната система и липсата на учители в страната, както и инструментите на ЕК за периода 2021-2027 г., които ще подкрепят структурните реформи в образователната система обсъдиха европейски специалисти, министърът на образованието Николай Денков, зам.-министърът Мария Гайдарова, представители на синдикати, директори, РУО и учители на онлайн пресконференция днес "Пътна карта за политиките на учителите". В самото начало министър Денков посочи, че благодари на ЕК, на експертния потенциал на Световната банка. Той добави, че вече у нас се наблюдава смяна на поколенията в образователната система, но заяви, че едва 10% от младите учители остават в системата след влизането си в нея, а повечето я напускат до 2 години.

Данните от проучването на Световната банка (период 2014-2018 г.) са същите - Едва около 10% от новоназначените учители в страната остават трайно в образователната система. Повече от половината напускат още след първата си година в училище. Най-критична е втората година - след нея си тръгват средно 60% от тези, които са се задържали там до този момент. След третата година сменят професията още 56% от новопостъпилите педагози.

През 2019 г. отпадналите преподаватели след първата година са по-малко - 23%. Това вероятно е резултат от кампанията за привличане на млади хора към учителската професия и повишаването на заплатите в образователната система. Този ефект обаче може да е временен, ако не се вземат допълнителни марки за задържане на специалистите в системата, посочват авторите на изследването.

Естествено, най-многобройна е групата на напускащите педагози поради пенсиониране. На второ място са учителите във възрастовата група 31-40 години. За 2019 г. те са били 18,7% от всички, излезли от училище. Това означава, че системата губи специалисти в своята най-активна възраст, които имат най-голям потенциал да се развиват и да въвеждат иновативни практики, коментират експертите на Световната банка.

Денков: Бавим се, а дигитализацията в образованието само ще се забързва

Денков: Бавим се, а дигитализацията в образованието само ще се забързва

Предизвикателство е деца, които не знаят български, да се подготвят за година

Николай Денков отбеляза и българската практика, която носи стрес в системата и сред учителите - директорите са си позволявали да прекратяват договорите на учителите след края на учебната година. За новопостъпилите е трудно - ниска заплата, без подкрепа, базови училища, ковид затруднения, няма упътване за хибридното обучение, а младите казвали, че имат нужда от подкрепа. Да се види как изглежда пътната карта, още в първите два месеца новото правителство да се опита да помогне на системата, каза в заключение Николай Денков.

Томас Призцков, представител на структурните реформи в ЕК и Фабрицио Дзаркони, представител на Световната банка за България - благодариха за усилията от българска страна и отбелязаха трудностите след пандемията от коронавирус с дистанционното образование, както и анализираха, че пътната карта за учителите в България е важен инструмент за развитие на системата.

Мария Гайдарова поиска да се говори и за проблемите и перспективите, свързани с квалификация и развитие и отбеляза, че наличието на пътна карта на политиката на учителите е важно като рамка, за да се знае как да бъдат планирани инвестициите. Тя призова за спешни действия за приемане на пътната карта, приоритизиране и планиране и подчерта нуждата да се подкрепят учителите от различните региони със специфики. Зам.-министърът поиска и подкрепа за новопостъпили учители, по думите й младият учител трябва да отговаря на обществените потребности, а се сблъсква с казуси, за които не е бил подготвен в университета. Нужно е също той да остане в системата на средното образование, която да се обезпечи с педагогически специалисти от предучилищното и училищното образование. За обучението на млади учители вече трябва практическа насоченост, методика, етика и рефлексия, те да се включат с изследователски проекти, уоркшоп, както и да имат наставници по време на своето обучение, включително да се включи сътрудничество между висшите учебни заведения и училищата, посочи Гайдарова. Мнението й е, че в процеса директорите и старши-учителите трябва да имат проактивна роля.

Мария Гайдарова поиска да има и иновации, оценяване и мониторинг за подобряване на резултатите на учениците с цел постигане на качествено образование.

Мандатност на директори, оценки за учители и без джендъри в програмите

Мандатност на директори, оценки за учители и без джендъри в програмите

Втори ден от преговорите между ПП, ИТН, БСП и ДБ

По поръчка на Министерството на образованието и науката (МОН) и с финансиране от Европейската комисия изготвената "Пътна карта на политиките за учители" разписва краткосрочни мерки за квалификация на педагозите спрямо техните нужди и тези на учениците. Световната банка предлага програма за въвеждане на начинаещи преподаватели в учителската професия. Тя ще се основава на наставничество през първите две години в училище и ще включва различни мерки за тяхната подкрепа. Заложени са също обучения за учителите-наставници, за да бъдат максимално полезни на по-младите си колеги. Целта на друга програма е постоянното повишаване на квалификацията на учителите с цел преподаването да стане по-ефективно. Тук фокусът е поставен върху повишаване на четивната грамотност на учениците.

Дългосрочните мерки, предложени от СБ, включват подобряване на управленския капацитет и преосмисляне на модела за професионално развитие на педагогическите специалисти. Ще бъдат апробирани партньорства между различни училища, в рамките на които учители и директори ще обменят добри практики за обучение и за управление на образователните институции.

От Световната банка препоръчват да се създаде звено за събиране на данни за работната сила в образователната система, както и механизъм за измерване на компетентностите на база на уменията за преподаване по даден предмет, на дигиталните умения, мотивацията, авторитета, ефекта върху ученето на децата и др.

За МОН се счита, че има богата информационна система с нужния капацитет да справи с планиране и оценка на нуждите. Световната банка иска реформи по четири теми.

- Рамката за кариерно развитие, фокусирана към резултатите на учениците

- България да започне да изпълнява програма за подкрепа на училищата за мерене на истински резултати

- Подкрепа за кариерно развитие на лидерите, пакет за първоначална подготовка на учители и нуждата да се дава бърза връзка в учебните заведения

- Да се проследят образователните резултати, развитието не учениците и учителите

Това, по думите на Десислава Кузнецова, са базови процеси, които системата трябва веднага да оздрави и да започне да изпълнява по нов начин. Нужна е и връзка между висшите учебни заведения и училищата, каза експертът, участвал в изготвянето на плана.

За повишение на средната работна заплата на учителя бе дадено само сравнение в годините, като се отбелязва ръст, но за ново повишение не бе споменато. Посочени бяха обаче допълнителните трудови възнаграждения, поемане на разходите за транспорт, наставничеството да е ключов момент в подкрепа на млади и новоназначени учители. Кузнецова даде данни и за системата за професионална квалификационна степен, към която имало голям интерес. По градове, например - в Плевен - квалификация чрез наставничество, във Варна - с новоназначения по професионална подготовка, в Разград - била застъпена грамотността по БЕЛ.

Еднаква учителска заплата за всички предлагат от синдикат "Образование"

Еднаква учителска заплата за всички предлагат от синдикат "Образование"

Настояват за незабавни промени в Закона за предучилищното и училищно образование