Правителството отпусна над 33 млн. лв. за закупуването на учебници и помагала за общинските детски градини и училища.

Допълнителния трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката по бюджетите на общини е в размер на 33 443 000 лв. С тези средства ще се закупуват учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища.

Извън делегираните бюджети, всяка година на общините се отпускат допълнителни средства за закупуване на учебни помагала за деца от подготвителна група и учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I до VII клас.