Министерството на образованието и науката заделя от тазгодишния си бюджет 12 000 000 лева за развитие на извънкласните форми и за утвърждаване на ритуалите в училищния живот.

Училищата ще могат да кандидатстват за средства от целевия финансов ресурс на конкурсен принцип като представят проекти. Това съобщи министърът на образованието и науката Даниел Вълчев на среща с учители в Балчик. По неговите думи училищата, представили успешни проекти, ще могат да разчитат на подкрепа от 15 000-20 000 лева.

Средствата могат да бъдат използвани за театрални формации, школи по изобразително изкуство, за закупуване на инструменти за духова музика и други начинания, които биха спечелили интереса на децата.

Министърът коментира, че финансово ще бъдат поощрени училища, които въведат униформи за учениците. Тези училищни колективи могат да получат от държавата до 50 на сто от необходимите им финансови средства за инициативата, увери Даниел Вълчев.

Той добави, че министерството ще инвестира 15 000 000 лева през 2007 година за модернизация на училищната спортна база. Министърът припомни, че над 600 училища в страната въобще нямат физкултурни салони.

И по тази програма училищата ще се състезават като представят проекти. До края на януари министерството ще обяви принципите за класиране.