Министерството на образованието и науката ще осигури допълнителни психолози след агресията към момче със СОП от негови съученици в Перник.

Мобилна група от психолози към МОН заедно с представител на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ще окажат помощ на място с пострадалото момче. Те ще работят и с всички останали ученици, свидетели и участници в причинения тормоз. Психолозите ще останат на място колкото време е необходимо, предаде БНТ.

Министерството на образованието и науката започва и цялостна проверка дали са взети всички мерки за превенция на подобни ситуации, имало ли е други сигнали и нередности, за които не са били уведомени в Регионалното управление на образованието и какви действия се планират в бъдеще.

При нужда МОН ще съдейства с психологическа подкрепа и за семейството на детето, станало жертва на агресия, както и с подкрепа за повишаване на квалификацията на преподавателите за реакция в подобни ситуации.

Шамари, закани и скубене: Ученичка малтретира момче със СОП в Перник

Шамари, закани и скубене: Ученичка малтретира момче със СОП в Перник

Насилието е заснето, а всички ученици от видеоклипа са идентифицирани