Министерството на образованието и науката (МОН) предлага учениците да могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител.

Към момента децата имат право да отсъстват от училище до 3 дни в една учебна година с бележка от родител до класния ръководител и до 7 учебни дни с предварително разрешение на директора на учебното заведение въз основа на заявление от майката или бащата на детето.

Промяната е предвидена в промени в Наредбата за приобщаващо образование, които са публикувани за обществено обсъждане на сайта на МОН и до 5 март по тях могат да се дават оценки и предложения.

Целта на промените е да се облекчат семействата и да се намали административната тежест на директора на училището. С тях се дава възможност на родителите самостоятелно да взимат решения за отсъствията на децата си от училище в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др. Предвижда се това да става с уведомяване на класния ръководител, а не с разрешение от директора.

От МОН уверяват, че промяната е предложена след проведен диалог и срещи с всички заинтересовани страни.

Работна група мисли как да отпаднат медицинските бележки за училище

Работна група мисли как да отпаднат медицинските бележки за училище

Въпросът е как ще се пренесе в електронен вид информацията