Въвеждане на безплатно обучение по приоритетни специалности в университетите обмислят в Министерството на образованието като мярка срещу недостига на кадри, предаде Нова телевизия.

Целта е да се стимулира интересът към специалностите, от които ще има най-голяма нужда на пазара на труда в бъдеще.

Възможно е таксите изцяло да отпаднат за студентите по направленията педагогика, математика, химически науки, физически науки, религия, материали и материалознание.

Същевременно държавното финансиране може да бъде напълно спряно за 15 неприоритетни специалности, сред които, икономика и администрация и управление.

"Тези, в които бих казал, че в най-голяма степен избуя и се увеличи през последните 20 години нерационалното търсене на висше образование - търсене заради самото висше образование, не заради реализацията", заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

Висшите училища, в които не бъде утвърден държавен прием, ще могат да продължат да обучават студенти по тези специалности, но платено.

От Съвета на ректорите подкрепят идеята. Промени ще има и при евростипендиите. Средствата за тях вече ще се осигуряват от хазната, а ректорите ще решават какъв да е размерът им и на колко студенти да се дават.

Допълнително ще бъдат финансирани и филиалите на университети в бедни региони на страната като Враца, Видин, Смолян и Кърджали - с цел висшето обучение там да се съхрани.

Междувременно стана ясно, че нито едно висше училище у нас не е успяло да запълни приема си през настоящата учебна година.

Студенти от СУ създадоха безплатна Академия по гражданско образование

Студенти от СУ създадоха безплатна Академия по гражданско образование

Те преподават на ученици на достъпен език…

Запазва се тенденцията общият брой на обявените места университетите да е по-голям от броя на учениците, завършващи училище.

Незаети са останали около 23 000 места в цялата страна. Незаетите места в Софийския университет "Св. Климент Охридски" са 1500, а предварително планираните са близо 7000.
Рекордът е в Икономическия университет във Варна, където са останали нереализирани близо 2000 студентски места - почти половината от план-приема.