Министерството на образованието и науката предлага присъствено да се обучават по пет випуска от прогимназиален и гимназиален етап едновременно вместо досегашните три.

Това трябва да се случва при спазване на противоепидемичните мерки и принципа за невзаимодействие между паралелките.

Просветното министерство предижда в графика за ротация на класовете от 10 май към учениците от 5, 9 и 12 клас в училище да се върнат и тези от 6 и 11 клас.

Съгласно разпределението за следващото редуване от 17 май до 4 юни в училище ще се обучават 6, 7, 8, 10 и 11 клас.

От 12 април въртележката на учениците се връща

От 12 април въртележката на учениците се връща

Надеждата за всички в клас е в следващата учебна година

Присъствено ще продължат да учат и учениците от начален етап, а също и обучаващите се в слети паралелки и в такива, които са единствени за съответния клас на училището.

Класовете, които при редуването не попадат в графика за присъствено обучение, продължават да учат дистанционно.

Окончателното решение ще бъде разписано в заповед на здравния министър, а графикът за онлайн обучение - в заповед на министъра на образованието.