Увеличават европейските стипендии за летния семестър на 2016/2017 година, съобщиха от Министерството на образованието и науката. От 120 на 150 лева месечно, а за специални постижения - от 200 на 300 лева стават тези стипендии.

Новите размери ще важат за летния семестър на 2016/2017 г. Осигурени са пари за близо 10 000 стипендии за успех на обща сума 7,5 млн. лв. (за пет месеца) и за 10 000 стипендии за специални постижения на стойност 3 млн. лева. Парите се отпускат от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

1,8 млн. лева отделени за стипендии на даровити деца

1,8 млн. лева отделени за стипендии на даровити деца

МОН награждава успехите в изкуството, науката и спорта

Студентите могат да кандидатстват за стипендии през летния семестър на тази академична година от 17 април до 14 май 2017 г. Формулярите се подават онлайн на адрес: http://eurostipendii.mon.bg. Класирането ще бъде публикувано на 5 юни 2017 г.

Графикът с всички срокове и правила на кампанията могат да бъдат намерени на посочената интернет страница и във всяко висше училище.

Стипендии за успех могат да получават студентите в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища, които се обучават в приоритетни професионални направления. Условията са определени в Постановление на Министерския съвет № 64 от 25 март 2016 г. Стипендията се изплаща пет месеца в рамките на даден семестър.

Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

Европейските стипендии са част от проект "Студентски стипендии - фаза 1", който цели чрез тях да стимулира обучението в приоритетни за страната области на висшето образование и да направи следването по-достъпно.

Започна кандидатстването за европейски стипендии

Започна кандидатстването за европейски стипендии

Заявления се приемат до 15 януари

Те допълват и подобряват създадените по националното законодателство възможности за стимулиране на студентите с пари от държавния бюджет. За разлика от тях с парите от ЕС могат да се отпускат стипендии за успех и за специални постижения и на студентите в частни висши училища.

Студентите имат право на европейски стипендии независимо от това, дали получават други стипендии или награди със средства от държавния бюджет.

През изминалия зимен семестър на учебната 2016/2017 година стипендиите за специални постижения бяха 5396, получени от общо 3027 студенти. Тъй като един студент може да получи до три такива стипендии, общият броя на предоставените стипендии е по-голям от броя на студентите.

Средният успех на класираните студенти за стипендии за специални постижения е 5,54. Пълни отличници са 732-ма студенти. Другия вид стипендии - за успех, са получили общо 7904 студенти. Средният успех на класираните за тях е 5,37, пълните отличници са 707.